Mødredødelighet
Statistikken viser antall kvinner som dør per 100.000 levendefødte barn, der dødsårsaken er forbundet med graviditet, fødsel eller komplikasjoner i forbindelse med fødsel.
Les mer