Befolkning i byområder
Prosentandel av befolkningen i et land som bor i byer.
Les mer