Likest. i arbeidslivet
Indikatoren viser hvor stor prosentandel av det totale arbeidsmarkedet som er kvinner.
Les mer