Likest. i politikken
Statistikken viser hvor mange prosent av representantene i nasjonalforsamlingen som er kvinner.
Les mer