Grunnskolegang
Indikatoren viser hvor stor andel av barn i grunnskolealder som går på skole.
Les mer