CO2-utslipp
Indikatoren viser det totale menneskeskapte utslippet av karbondioksid (CO2), målt i 1000 tonn.
Les mer