Levealder
Indikatoren viser hvor lenge et nyfødt barn forventes å leve.
Les mer
Source: UN Data