Alfabetisme
Prosentandel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive.

Alfabetisme defineres som en person som kan lese eller skrive (og forstå det som leses eller skrives) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting.
Les mer