Tenåringsfødsler
Statistikken måler antall fødsler per 1000 jenter i alderen 15-19 år
Les mer