Korrupsjon
Indeksen viser graden av korrupsjon i landet, slik næringslivsfolk, akademikere og risikoanalytikere oppfatter det.
Les mer