GII – Likestilling
En indeks som fanger opp skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet
Les mer