Dyrkbart jordområde
Indikatoren viser hvor stor del av det totale landarealet i et land som er dyrket opp, eller kan dyrkes opp.
Les mer
Source: World Bank