Slum
Andelen av bybefolkningen som bor under utilstrekkelige boligforhold (slum)
Les mer