Økonomisk vekst
Årlig økonomisk vekst blir her målt gjennom endringen i prosent av BNP pr innbygger fra år til år
Les mer