Biologisk mangfold
Rødlisteindeksen er en skala som måler hvor mange arter i landet som er utryddingstruet og dermed tap av det biologiske mangfoldet i landet. Verdien 1 er verst og 0 er best
Les mer