[[suggestion]]
IUBergen
IUBergen
 

Internasjonal uke i Bergen og Vestland arrangeres hver høst i Bergen. I 2022 er «uken» i perioden 21.-29. oktober, i regi av FN-sambandet Sør-vest. Ukens mål er å spre informasjon om FN, FNs bærekraftsmål og internasjonale spørsmål, gjennom konserter, debatter, konferanser, familie- og barnearrangementer, utstilling og mye mer.

Kontaktinformasjon:

  • Postadresse: Internasjonal Uke v/ FN-sambandet Sør-vest,
  • Nordahl Bruns gate 7, 5014 Bergen
  • E-post: iubergen@fn.no

Følg InternasjonalUkeiBergen på Facebook

Instagram: #iubergen  og @internasjonalukeibergen 

FNs bærekraftsmål

Gjennom Internasjonal uke skal vi spre informasjon om FNs arbeid, spesielt bærekraftsmålene, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene.

FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål er vedtatt i FNs Generalforsamling, og skal nås innen 2030. Bærekraftsmålene er universelle og alle FNs medlemsland har forpliktet seg til å nå dem i hvert sitt land, og i fellesskap. De 17 målene reflekterer tre sammenvevde sider av bærekraftig utvikling: Klima, økonomi og sosiale forhold. Ved å delta på Internasjonal uke vil du lære mer om disse tingene.

Les mer om FNs bærekraftsmål 

Program Internasjonal Uke 2022

Se hele programmet her:

Utstilling som åpning for Internasjonal Uke 

Vi åpner Internasjonal uke 2022 med den nye utstillingen St. Sunniva og #childmothers. Utstillingen #chilmothers er et felles initiativ mellom Plan, UNFPA, Utenriksdepartementet og FN-sambandet. Den ble laget for å sette søkelys på hvordan det å få barn så tidlig påvirker jenters livssituasjon, helse og framtidsutsikter.

Vil du lese mer om #childmothers sjekk ut: https://www.childmothers.org/issues/index.html

I forbindelse med #childmothers har vi dratt tråder tilbake til Bergens og Vestlandets egen skytshelgen, Sankta Sunniva. SunnivaSeglas fra Selja til Bergen i 2020 tok utgangspunkt i 850-årsjubileet for overføringen av helgendronningen Sta. Sunniva sine levninger i Bergen, som feiret sitt 950-årsjubileum i 2020. Seglasen var et samarbeid mellom FN-sambandet, kystkultur.no, Stadt kommune og Bjørgvin bispedømme.   

På seglasen møtte vi ungdommer – skoleelever og konfirmanter med ønsker og håp for en bedre verden. De formulerte sine ønsker i jubileumshilsener til Ordføreren i Bergen. Noen av brevene inngår i denne utstillingen. Elevene var på samme alder som helgendronningen Sta. Sunniva var da hun rømte fra tvangsekteskap med en hedensk konge i Irland, og på samme alder som barnene i #childmothers.    

Du kan bli bedre kjent med Legenden om St. Sunniva, SunnivaSeglas og #childmothers på utstillingen som vil være åpen fra 21.10.2022 til 30.10.2022.   

Barnedagene

På barnedagen i år arrangeres det bærekraftsti for skoleklasser som melder seg på. Her kan barna også forvente et lite besøk av FN-filuren! 

På FN-dagen er alle barn invitert til å komme å høre på musikk på Musikkpaviljongen og markere dagen sammen med oss. 

I år markerer vi familiedagen med skattejakt. Ta med familien til Koengen, lær mer om FN og hjelp FN-filuren med å finne barnet sitt. 

Ungdomsdagene

På ungdomsdagene i år skal det vises FN-film, i tillegg til at det arrangeres to rollespill: Arbeidslivsrollespillet og FN-rollespillet. 

FN-film er ment til klasser som melder seg på, og skal vises på FN-dagen.  

Arbeidslivsrollespillet, også kalt tekstilrollespillet, tar for seg tematikkene fattigdom, arbeidsliv og bærekraftig utvikling. Rollespillet er ment for ungdommer på 8.-10. trinn, der alle elevene blir tildelt rolle som enten tekstilarbeider (arbeidstaker) eller fabrikkeier (arbeidsgiver). Mer info om rollespillet finner du her.

FN-rollespillet er FN-sambandets mest populære aktivitet, der elevene skal arbeide som diplomater i FNs sikkerhetsråd og jobbe for å løse en dagsaktuell konflikt. I år skal rollespillet ta for seg konflikten i Mali. Rollespillet er åpent for alle unge, og avholdes på engelsk.  

Folkefesten

Folkefesten er en storslagen feiring midt i Bergen sentrum som feirer FN, bærekraftsmålene og det internasjonale mangfoldet i Bergen. Folkefesten markerer avslutningen på Internasjonal uke, og er en feiring for både store og små, av alle nasjonaliteter. 

Her ser vi bilder fra folkefesten fra tidligere år, hvor folk opptrer på scenen ikledd sine egne nasjonaldrakter:

Dersom du har spørsmål om internasjonal uke ta kontakt:

Ingrid S. Finnes

Prosjektleder, Internasjonal uke i Bergen +47 906 93 575
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 456 54 132 / +47 411 20 467
Insaaf Ali Ismail

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland) +47 454 48 642

Abonner på nyhetsbrev: