[[suggestion]]
Fredsdiplomati
 
Fredsdiplomati

Norge vil bruke erfaringene fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygge konflikter. Norge har deltatt i flere fredsprosesser i verden der vi har brukt diplomati for løse konflikter. Dialog og forhandlinger er et viktig virkemiddel i diplomatiet som utøves av statenes utpekte representanter. 

Siden 1993 har Norge hat en fremtredende rolle i fredsprosesser, blant annet i ColombiaIsrael-PalestinaAfghanistan og i konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan. I tillegg til dette har Norge støttet flere fredsprosesser i Asia, Afrika og Mellom-Amerika som fredsmekler og tilrettelegger.

Hvordan skal Norge arbeide med fredsdiplomati i Sikkerhetsrådet?

Norge vil arbeide for å sette forebyggende diplomati på Sikkerhetsrådets agenda. Norge mener dialog og kommunikasjon er effektive virkemidler for å løse konflikter på et tidlig stadium og hindre at de utvikler seg til krig eller væpnet konflikt. 

Norge vil:  

  • Norge vil invitere fredsbyggere, menneskerettighetsforkjempere, og eksperter til å orientere Sikkerhetsrådet i ulike saker. Norge mener det er viktig at Sikkerhetsrådet er så åpent som mulig og lytter til ulike stemmer for å få en best mulig forståelse av konflikter og hvordan menneskene som lever i disse konfliktområdene har det. 
  • Alle berørte i en konflikt må bli hørt for å få til varige fredsløsninger og Norge vil arbeide for at sivilbefolkningen, ofre, kvinner og sårbare grupper blir hørt i fredsforhandlinger. I juni 2021 ba Norge om en ny tilnærming til fredsprosessen i Jemen og at flere stemmer fra bakken må blir hørt. (Kilde: Regjeringen)
  • Norge vil bruke nettverket sitt fra fredsarbeid i ulike land for å gi Sikkerhetsrådet mer kunnskap. Norge kan invitere ressurspersoner til å informere Sikkerhetsrådets medlemmer slik at de forstår konflikter bedre før de bestemmer seg for hvordan de skal håndtere dem.  
  • Norge vil arbeide for å styrke samarbeidet mellom Sikkerhetsrådet og FNs fredsbyggingskommisjon for å fremme fredsdiplomati. 

Norge har spesielt ansvar for den humanitære situasjonen i Afghanistan og Syria i Sikkerhetsrådet. I tillegg leder Norge sanksjonskomiteen for IS og Al Qaida. Dette gir Norge muligheter til å påvirke Sikkerhetsrådets arbeid med disse sakene. 

Samtidig som Norge sitter i Sikkerhetsrådet har vi også blitt valgt som medlem til FNs fredsbyggingskommisjon 2021-2022. Kommisjonen jobber for å hjelpe land med å skape varig fred etter voldelig konflikt. Fredsbyggingskommisjonen er en organisasjon som skal gi råd til FNs sikkerhetsråd og hjelpe Sikkerhetsrådet med å iverksette dets beslutninger.  

Sikkerhetsrådet og fredsdiplomati

I FN er det FNs sikkerhetsråd som har hovedansvaret for å bevare fred og sikkerhet. De kan kalle inn partene i en konflikt til forhandlinger, eller utnevne spesialutsendinger for å mekle og etterforske hva som har skjedd.  

Når en konflikt blir voldelig eller utvikler seg til krig, kan Sikkerhetsrådet gripe inn i konflikten ved bruk av sanksjoner eller militærmakt. Sikkerhetsrådet kan også sette inn en fredsbevarende styrke for å beskytte sivile, redusere militære spenninger i et område og legge til rette for varig fred.  

Abonner på nyhetsbrev: