[[suggestion]]
1. oktober starter Norge som observatør i FNs sikkerhetsråd

Å ha observatørstatus i FNs sikkerhetsråd er en ordning hvor alle nyvalgte medlemmer har muligheten til å observere Sikkerhetsrådets arbeid i forkant av fullt medlemskap. Denne prosessen ble vedtatt for at nyvalgte land kan stille mer forberedt til medlemskapet, samt for å sikre kontinuitet i rådets arbeid.

I praksis betyr dette at de nyvalgte medlemmene får være med på alle Sikkerhetsrådets møter og at de mottar all skriftlig informasjon fra Sikkerhetsrådets sekretariat. Observatørlandene har i denne perioden ikke lov til å stemme, eller legge frem resolusjonsforslag.

Noen av Sikkerhetsrådets møter finner for tiden sted i salen til FNs økonomiske og sosiale råd i FNs hovedbygning for å sikre at smittevernhensyn blir fulgt. Andre av rådets møter foregår fortsatt virtuelt.

Stikkord

  • FNs sikkerhetsråd
  • Norge og FN
  • sikkerhetsrådet

Abonner på nyhetsbrev: