[[suggestion]]
113 millioner mennesker i akutt matkrise i 2018

Matsikkerheten er truet i 53 land. Det viser rapporten Global Report on Food Crises 2019, som ble lagt fram i Brüssel i dag av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdens matvareprogram (WFP) og EU.

WFP-sjef David Beasley la vekt på at usikker tilgang til mat henger sammen med en rekke faktorer:

– For å utrydde sult, må vi angripe problemet ved roten: konflikt, ustabilitet og klimasjokk. Barn trenger næring og utdannelse, kvinner trenger reell selvbestemmelse, og rural infrastruktur må styrkes for å nå bærekraftsmål 2: Utrydde sult. Programmer som gjør lokalsamfunn motstandsdyktige og mer stabile vil også redusere antall sultne mennesker. Og én ting trenger vi fra verdensledere også: ta ansvar for å løse disse konfliktene, med én gang, sa Beasley.

I hvert av de siste tre årene har over 100 millioner mennesker opplevd akutt matsikkerhetskrise, viser de siste rapportene. I 2015 var tallet 80 millioner.

Akutt matsikkerhetskrise er når en persons liv eller levebrød er i umiddelbar fare fordi de ikke har mulighet til å innta nok næring. Begrepet bygger på internasjonalt aksepterte mål på ekstrem sult, som Integrated Food Security Phase Classification (IPC), og inngår i matsikkerhetsskalaen.

Nøkkelfunn:

  • 113 millioner mennesker i akutt matsikkerhetskrise er en liten reduksjon fra 124 millioner i 2017, men tre flere land er rammet.
  • To tredjedeler av disse menneskene – hele 72 millioner – befinner seg i bare åtte land: Afghanistan, DR Kongo, Etiopia, Nigeria, Sudan, Sør-Sudan, Syria og Jemen.
  • Klima og naturkatastrofer drev 29 millioner mennesker ut i akutt matsikkerhetskrise i 2018.

FAO-sjef José Graziano da Silva var klar på at handling er nødvendig nå:

– Det er tydelig av rapporten at selv om antall personer rammet av akutt matsikkerhetskrise – den mest ekstreme formen for sult – har falt noe siden i fjor, er tallet fremdeles altfor høyt. Vi trenger drastisk handling i knutepunktet humanitærhjelp-utvikling-fred for å bygge motstandsdyktighet i rammede og sårbare befolkninger. For å redde liv, må vi også sørge for at folk har noe å leve av.

Mørketall kan gjøre det reelle antallet høyere. 13 land er nemlig ikke inkludert i rapporten, bl.a. Nord-Korea og Venezuela.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: