[[suggestion]]
2017 er FNs internasjonale år for bærekraftig turisme for utvikling

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) regner med at innen 2016 er over så vil over 1,1 milliard turister ha vært på en internasjonal reise bare dette året, ifølge UNWTO-rapporten Tourism Highlights 2016. I år 2000 var 674 millioner turister på reise.

Alle disse reisene vi foretar har både positive og negative effekter for lokalsamfunn og for kloden vår. Turisme skaper arbeidsplasser. Da er det viktig at det er trygge og anstendige arbeidsplasser som skapes.

Turisme har også utfordringer for natur og miljø. Reiser i sårbare naturområder krever at de reisende håndterer miljøet de kommer til på en skånsom måte. Transport er også en stor CO2-kilde, spesielt flyreiser er en utfordring for verdens CO2-regnskap.

For å skape oppmerksomhet om disse temaene har FNs generalforsamling bestemt at 2017 skal være FNs år for bærekraftig turisme for utvikling.

Bærekraftsmål og bærekraftig turisme

I 2015 ble FNs 17 bærekraftsmål vedtatt. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FN-året for bærekraftig turisme må sees i sammenheng som en del av mange verdensomspennende aktiviteter for å nå bærekraftsmålene. Alle næringer må gjennom et grønt skifte. Og den raskt voksende turistnæringen må også forholde seg til en grønn økonomi ved å jobbe aktivt for FNs bærekraftsmål.

Turisme skaper arbeidsplasser

Turistnæringen er en viktig næring, som i dag står for 7 % av verdens eksport av varer og tjenester. Denne andelen vokser, turistnæringen vokser kjappere enn verdenshandelen for øvrig, i følge UNWTO Tourism Highlights 2016.

Turistnæringen genererer en daglig omsetning på 4 milliarder dollar. Det betyr at dette er en næring som også sysselsetter svært mange mennesker.

Hvert år tildeles et bestemt tema eller emne som FNs generalforsamling ønsker å gi spesiell oppmerksomhet. Det er FNs generalforsamling som avgjør de offisielle FN-årene.

UNWTO fremhever fem punkter for hvordan turisme kan spille en nøkkelrolle for FNs bærekraftsmål. Turisme kan bidra til

  • inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst
  • sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom
  • effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima
  • kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
  • gjensidig forståelse, fred og sikkerhet

Ressurser

FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: