[[suggestion]]
2018: 4 av 10 arbeidere i utviklingsland lever i ekstrem fattigdom, ifølge ny ILO-rapport

Rapporten viser at over 114 millioner av de som er i arbeid i utviklingsland har en inntekt under 1,9 dollar per dag i 2018, noe som betyr at de defineres som ekstremt fattige. Dette utgjør hele 40 prosent av de ansatte i disse landene.

Les hele rapporten her: World Employment and Social Outlook: Trends 2018

Stabilt høy arbeidsledighet, vekst i usikre arbeidsplasser

ILO forventer at antallet arbeidsledige i verden vil forbli høyt med over 192 millioner. Antallet arbeidere i usikre jobber derimot, slik som frilansere og andre selvstendig næringsdrivende, vil sannsynligvis stige i årene som kommer.

Det er forventet at antallet arbeidere i usikre jobber vil stige med 17 millioner per år i både 2018 og 2019.

Kvinner mer utsatt enn menn

På verdensbasis er det generelt mindre sannsynlig at kvinner deltar i arbeidsmarkedet enn menn. Dette gjelder spesielt i Nord-Afrika og i arabiske land, hvor det er dobbelt så sannsynlig at kvinner er arbeidsledige som menn, ifølge ILO-rapporten.

Rapporten sier også at 82 prosent av kvinnene som er i arbeid i utviklingsland, har såkalte usikre jobber. For menn er denne andelen 72 prosent.

Ressurser

 

Spørsmål? Kontakt FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: