[[suggestion]]
2019 er FN-året for urfolksspråk

Det eksisterer mellom 6 000 og 7 000 språk i verden i dag. Fire prosent av disse språkene snakkes av cirka 97 prosent av verdens befolkning. Tre prosent av verdens befolkning prater de gjenværende språkene, ifølge UNESCO.

At FN har vedtatt et eget år for urfolksspråk er viktig for urfolks historie, kulturarv og identitiet.

Den arktiske regionen oppnevnt sametingspresident Aili Keskitalo som sin representant i UNESCOs styringsgruppe for språkåret. Det er UNESCO som har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring.

Regjeringen gir penger til markeringen

Regjeringen har tildelt Sametinget 1,1 millioner kroner for å synliggjøre FN-året for urfolksspråk:

– Det er bra at regjeringen bevilger penger til Sametinget slik at vi kan synliggjøre og fremme urfolksspråkåret, men jeg forventer at regjeringen selv også aktivt jobber med å bevare urfolksspråk, sier sametingspresident Keskitalo til NRK.no.

Sametinget ønsker å markere FNs internasjonale år for urfolksspråk med en egen språkkonferanse, denne finner sted i Tromsø 4. og 5. februar 2019. Sametinget er allerede i gang med en språksatsning kalt Språkløftet. Dette er en målrettet satsning på samiske språk innen alle samfunnsområder.

Ressurser

 

Abonner på nyhetsbrev: