[[suggestion]]
21. august: FN markerer solidaritet med verdens terrorofre

I år markerer FN for første gang Den internasjonale dagen til minne om ofrene for terrorisme. Dagen skal også bidra til å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terrorangrep.

- Når vi respekterer menneskerettighetene til ofrene, støtter dem og gir de informasjon reduserer vi de varige skadene terroristene har påført enkeltmennesker, lokalsamfunn og samfunnet, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Irynas historie viser hvordan terrorisme kan endre livet til en person. Den 37 år gamle moren ble alvorlig skadd da en terrorist kjørte en varebil inn i en menneskemengde i Drottningagatan i Stockholm 7. april 2017.

Iryna ble påkjørt. Høyrebenet hennes havnet under hjulet på bilen og måtte senere amputeres grunnet skadene fra bilen. Iryna som opprinnelig er fra Ukraina fikk midlertidig oppholdstillatelse i Sverige under rettsaken mot den antatte terroristen. Hun søkte så om permanent oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, noe som ble avslått av svenske immigrasjonsmyndigheter. Nå blir hun nødt til å forlate landet.

- Det føles som å bli truffet av lastebilen igjen, sier hun i et intervju med Dagens Nyheter. - Jeg trenger hjelp og rehabilitering for å håndtere dette, sier hun til den svenske avisen.

Overlevende blir ikke hørt

Mange overlevende etter terrorangrep strever med å bli hørt, og trenger støtte.

- Å støtte ofre og deres familier er et moralsk imperativ basert på å fremme, beskytte og respektere deres menneskerettigheter. Vi må gi ofrene langvarig assistanse, inkludert økonomisk, juridisk, medisinsk og psykososial støtte, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Philippe Vansteenkiste mistet søsteren sin 22. mars 2016 da tre koordinerte selvmordsangrep fant sted Belgia. To av bombene gikk av på Zaventem flyplass i Brussel, og et på metrostasjonen Maalbeek i Brussel sentrum.

Terrorangrepene tok livet av 32 mennesker og mer enn 300 mennesker ble skadet. ISIL tok på seg ansvaret og hevdet de sto bak angrepene.

Philippes søster Fabienne døde i et av angrepene på flyplassen. Philippe, som tidligere jobbet på flyplassen, var med på å starte opp og er nå leder for organisasjonen Victims-Europe i Belgia. Victims-Europe er en internasjonal interesseorganisasjon som forsvarer rettighetene til terrorofre.

I et intervju sier han at det er viktig for familier å dele erfaringer om ettervirkningene av terrorisme:

Antall land som er berørt av terrorangrep på verdensbasis er økende. Europa og nordiske land har opplevd flere terrorangrep det siste tiåret. De fleste ofre for terrorangrep er imidlertid konsentrert i noen få land. Nærmere en tredjedel av alle drepte i terrorangrep det siste tiåret ble drept i Afghanistan, Irak, Nigeria, Somalia eller Sudan.

Ressurser

FN har etablert en digital støtteportal for personer over hele verden som har overlevd terrorangrep eller blitt rammet av terrorisme. Portalen og mer informasjon finner du via denne lenken.

FN-sambandets temasider om ekstremisme og terrorisme, lenke her.

Mer på FN-kalenderen: Internasjonal dag til minne om ofrene for terrorisme.

 

Abonner på nyhetsbrev: