[[suggestion]]
50 år med verdens lærerdag

5. oktober 1966 undertegnet FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og UNESCO sin anbefaling om lærernes status og retningslinjer. Dokumentet kalles Recommendation concerning the Status of Teachers.

Med dette la de samtidig grunnlaget for Verdens lærerdag.

– Jeg kan ikke annet enn å berømme ILO og UNESCO for deres fremsynthet, sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal. – Allerede i 1966 anerkjente de at en sterk lærerprofesjon er avgjørende for verdens utvikling. Det er verdt å feire, sier han. 

Retningslinjene dreier seg blant annet om behovet for flere lærere i skolen, viktigheten av lærernes autonomi og av å inkludere lærere i prosesser som angår skolen – punkter som stadig er på dagsorden i norsk politikk. 

Utdanning en del av FNs bærekraftsmål

Også i FN er utdanning og en sterk lærerprofesjon fremdeles et viktig tema.

I FNs nye bærekraftsmål handler mål nummer fire om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

– Gode lærere og nok lærere er helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Helt siden opprettelsen av UNESCO i 1945 har FNs fredsarbeid bygget på at utdanning var den viktigste bærebjelken. God og relevant lærerutdanning, gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere er sentralt for å få dette til. Læreren er den viktigste personen for forståelse av hva som skal til for å skape fred og et bærekraftig samfunn. Dette har topp prioritet - også i dagens UNESCO, sier leder av Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland.

FN-sambandets generalsekretær Kari Solholm supplerer:

– En god utdanning er ofte grunnlaget for å forbedre menneskers liv. FNs bærekraftsmål nummer fire sier derfor at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til inkluderende, rettferdig og god utdanning, og at den skal være gratis, sier Solholm.

Fortsatt viktig

FN-sambandet markerer Verdens lærerdags 50 års jubileum sammen med Utdanningsforbundet og UNESCO Norge. Organisasjonene er enige om at dokumentet som la grunnlag for dagen fortsatt er viktig. 

– Lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn. Den 50 år gamle anbefalingen fra ILO og UNESCO fremhever at det er viktig å styrke lærernes anerkjennelse og gi trygge arbeidsvilkår. Dette gjelder i høyeste grad også i dag, sier Solhom.

Abonner på nyhetsbrev: