[[suggestion]]
660 millioner kroner til FNs menneskerettighetsarbeid

- Menneskerettighetene er under press i verden i dag. FNs høykommissær for menneskerettigheter er ledende i det internasjonale samfunnets arbeid for menneskerettigheter og har behov for sterk og tydelig støtte i sitt arbeid. At vi nå inngår en fireårig avtale gir forutsigbarhet for FN i deres arbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil Norge støtte FNs høykommissær med 165 millioner kroner årlig i perioden 2018-2021. I tillegg til innsats i land og regioner, som eksempelvis Colombia og Sahel, gir Norge øremerket støtte til tematiske prioriterte områder. Dette inkluderer blant annet innsats for å beskytte ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og menneskerettighetsforsvarere på landnivå.

- Det er klare sammenhenger mellom menneskerettigheter og andre utfordringer som det internasjonale samfunnet må løse. Lykkes vi ikke med å ivareta menneskerettighetene vil vi neppe lykkes i vår innsats for bærekraftig utvikling og fred, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet undertegnet avtalen i New York i går. Dette er en oppfølging av en intensjonsavtale som ble inngått i februar i år.

Michelle Bachelet tiltrådte som ny høykommissær for menneskerettigheter 1. september. Bachelet har lang og bred erfaring, blant annet som president i Chile og tidligere leder av UN Women. Hun har også selv opplevd å være både politisk fange og flyktning. Dette gir henne et unikt utgangspunkt for å lede FNs arbeid for menneskerettigheter.

Les FN-sambandets kronikk i Dagbladet: - Vi trenger en menneskerettighetssuperhelt

Abonner på nyhetsbrev: