[[suggestion]]
Alarmerende økning i barn som flykter alene

Flertallet av enslige mindreårige på flukt over Middelhavet var gutter i tenårene. Men antallet mindreårige jenter på flukt over Middelhavet økte også. FN uttaler at det er akutt behov for tiltak for å beskytte mindreårige flyktninger mot menneskehandel, utnytting og misbruk. De fleste barna kommer fra Eritrea, Egypt, Gambia og Nigeria, viser tall fra FNs barnefond (UNICEF), som kaller økningen alarmerende.

- Tallene viser en alarmerende trend hvor et økende antall svært sårbare barn risikerer livet for å komme til Europa. Dagens systemer beskytter ikke disse barna, som ender opp alene i helt fremmede omgivelser, sier Lucio Melandri, senior leder for krisehåndtering i UNICEF.

Flere mindreårige jenter UNICEF har snakket med, forteller hvordan de ble tvunget til prostitusjon under oppholdet i Libya, som betaling for å bli fraktet over Middelhavet.

Les pressemeldingen hos UNICEF

Les nyhetssak hos UN News

Abonner på nyhetsbrev: