[[suggestion]]
Antall sultne i verden øker for tredje år på rad

Underernæring og mangel på matsikkerhet går opp i nesten alle regioner i Afrika og Sør-Amerika, mens situasjonen i Asia er relativ stabil, ifølge rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 som ble utgitt 11. september, av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

I 2017 var rundt 124 millioner mennesker på tvers av 51 land utsatt for akutt matmangel, som krevde umiddelbar beredskap for å beskytte liv og levebrød.

Årets rapport fremhever at ved siden av krig og konflikt så er klimaendringer og ekstremvær en av hovedårsakene bak den økningen i global sult og alvorlige matkriser. Antallet ekstreme klimarelaterte katastrofer er doblet siden begynnelsen av 1990-tallet, med et gjennomsnitt på 213 slike hendelser hvert år i perioden 1990 til 2016.

Tørke forårsaker mer enn 80 prosent av total skade og tap i landbruket. Hvis tørken er alvorlig og utbredt nok, kan den potensielt påvirke nasjonal matsikkerhet og dermed øke forekomsten av underernæring, i følge FAO-rapporten.

Flere mennesker sulter samtidig som flere er overvektige

I 2017 var en av åtte voksne i verden overvektige. Det tilsvarer mer enn 672 millioner mennesker. I 2014 lå samme gruppe på underkant av 600 millioner.

I FAO-rapporten kommer det også fram at en av tre kvinner i reproduktiv alder globalt er påvirket av anemi, eller blodmangel, med påfølgende betydelige helse- og utviklingsmessige konsekvenser for kvinnene og deres barn.

Færre rammes av veksthemming som følge av underernæring, med en nedgang på 9 prosent fra 2012. Men hyppigheten av veksthemming uakseptabel høy, og mer en 150 millioner barn under fem år var rammet i 2017. Veksthemming (stunting) innebærer at et barn har unormal lav høyde i forhold til alderen.

Ressurser: 

Abonner på nyhetsbrev: