[[suggestion]]
Bærekraftig undervisning i fremtidens skole

På selveste FN-dagen 24. oktober inviterte FN-sambandet til skolekonferanse om hvordan ruste elever til globalt ansvar og medborgerskap. Stortingsmelding 28 – Fag – Fordypning – Forståelse ble behandlet i Stortinget 11. oktober. Arbeidet med nye læreplaner starter nå.

- Hvilket samfunn skaper de som går i skolen? Dette spørsmålet er viktigere enn en PISA-test, sa Trond Giske, leder i Utdanningskomiteen, i sitt innlegg på konferansen.

Programmet inneholdt faglige innlegg fra Utdanningskomiteen, Utdanningsdirektoratet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Naturfagsenteret og Børstad ungdomsskole.

Bærekraftig utvikling som flerfaglig tema i skolen

FN-sambandet tar til orde for å styrke samfunnsfagene og at internasjonale temaer vektlegges både i nye lærerplaner og i lærerutdanninga:

- Når man leser Stortingsmeldingen er det internasjonale perspektivet nærmest fraværende, sa Rune Arctander i sin åpningstale, med klar oppfordring til politikerne i salen.

Samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima og miljø er sentralt for en helhetlig forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer. Undervisning om FNs bærekraftsmål er en flerfaglig inngang til å lære elevene om sammenhengene mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer.

Frode Stave er lektor ved Andøya videregående skole og hadde tatt turen til Oslo for å delta på FN-sambandets skolekonferanse:

- Det er veldig bra at FN-sambandet engasjerer seg i disse spørsmålene og arrangerer skolekonferanse på FN-dagen. Det viser at de tar skolepolitikk på alvor, sier Stave.

Paneldebatt om fremtidens skole

Sigrid Bonde Tusvik ledet paneldebatten som avsluttet konferansen. Panelet var bredt sammensatt av politikere og fageksperter, med ulik bakgrunn.

Spørsmålene som panelet ble utfordret på var disse:

Hvordan sikrer vi et tydeligere internasjonalt perspektiv i norsk skole? Og hvordan sikrer vi at nye læreplaner bygger på en helhetlig forståelse av bærekraftig utvikling?

Vi vil gjerne høre dine meninger i kommentarfeltet under denne artikkelen!

Bilder fra konferansen

Bla deg gjennom bilder fra konferansen her:

Abonner på nyhetsbrev: