[[suggestion]]
Betalt foreldrepermisjon er ikke bare en rettighet, men smart for økonomien

21. september var Norges utenriksminister Børge Brende og NHO leder Kristin Skogen Lund blant deltakerne i en paneldebatt om foreldrepermisjon. Debatten var et sidearrangement under FNs 72. generalforsamling, i New York.

Deltakerne vektla at betalt foreldrepermisjon ikke bare er en rettighet, men er smart for økonomien. Det var de nordiske landene som inviterte til møtet. Et mål var å vise fram at det å satse på likestilling er bra for økonomien, at bærekraftsmål 8 og bærekraftsmål 4 er avhengige av hverandre.

- Økonomisk vekst er avhengig av optimal bruk av arbeidskraft. Å få kvinner tilbake i arbeid, ha rimelig omsorgstilbud for barn og betalt foreldrepermisjon gjør det mulig for begge foreldre å komme seg tilbake i arbeid, sa Børge Brende.

Utenriksministeren la til at likestilling har spilt en viktig rolle i den økonomiske utviklingen i Norge.

I panelet satt også lederen for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, og generalsekretæren i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. I tillegg deltok Sharan Burrow i panelet, som generalsekretær for International Trade Union Confederation. 

Betalt foreldrepermisjon er viktig for en bærekraftig økonomi 

Paneldeltakerne vektla hvor viktig rimelige barnehagetilbud og lignende omsorgstilbud for barn er for å få kvinner ut i arbeid.

- Hvis vi ønsker flere kvinner i arbeid, må vi investere i omsorg, sa Sharan Burrow.

- Det er viktig å forstå at rimelig barnehagetilbud er en grunnleggende trygghet som gir folk mer fleksibilitet i arbeidsmarkedet, hevdet Dagfinn Høybråten.

Å styrke kvinner økonomisk er en viktig del av bærekraftig utvikling og økonomisk vekst, og en integrert del av FNs bærekraftsmål. Likevel er bare 50 prosent av kvinner i yrkesalder med i den globale arbeidsstyrken, sammenlignet med 76 prosent for menn.

Kvinner tar i tillegg 2,5 ganger mer ubetalt arbeid enn menn. Mangel på betalt foreldrepermisjon for både kvinner og menn er med på å holde kvinner tilbake i arbeidsmarkedet.

Ressurser

Spørsmål? Kontakt FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: