[[suggestion]]
Det norske arbeidslivet skapte stor interesse under FNs arbeidskonferanse i Genève

Dette gjorde de i samarbeid med FNs arbeidsorganisasjon (ILO) i et sidearrangement under FNs arbeidskonferanse i Genève onsdag 7. juni.

Den norske seminaret bestod av fire talere. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie talte først, før direktøren i NHO Svein Oppegaard, og lederen i LO Hans-Christian Gabrielsen. Alle tre vektla viktigheten av tillit mellom partene for at samarbeid og forhandlinger skal fungere godt. Til slutt talte ILOs generaldirektør, Guy Ryder.

Å bygge tillit gjennom sosial dialog mellom partene i arbeidslivet er en prosess som det må jobbes med hele tiden. Et viktig utgangspunkt er at alle partene vet at de er avhengig av hverandre for å lykkes på sikt, og de må ha en felles tro på sosial dialog og trepartssamarbeid.

ILO-leder: - Det er ordet «Norge» som skaper den store interessen

Det var ikke bare smørbrød med norsk laks som trakk lytterne til sidearrangementet på onsdag:

ILOs generaldirektør Guy Ryder mente at grunnen til den store interessen var at møte om Norge det norske arbeidslivet. Det vellykkede trepartssamarbeidet i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet.

Også ILO er bygget på samarbeid mellom de tre partene i arbeidslivet: arbeidstakerne, arbeidsgiverne, og myndighetene.

 

Abonner på nyhetsbrev: