[[suggestion]]
En sunn planet er avhengig av et sunt hav

Dyr og fugler tror plasten er mat, eller de vikler seg fast i snører og garnrester. Hvert år dør minst én million sjøfugl, 100 000 sjøpattedyr, hval, skilpadder og mange dyr som ferdes i kystsonen.

I tillegg til å være karbonlager og artsbank på linje med regnskogene, er havet arbeidsplasser og et viktig matfat.  Derfor er det svært bekymringsfullt når havet stiger, kjemien endrer seg og havet fylles av plast og andre miljøgifter.

Det viktigste vi kan gjøre er å hindre plast fra å havne i havet. Om vi fortsetter som i dag, mener mange forskere at det om noen år vil være mer plast, enn fisk i havet.

Høsten 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål som viderefører arbeidet med de åtte Tusenårsmålene. Bærekraftsmålene er en global arbeidsplan for å bekjempe årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

I prosjektet Søppelhavet er vi spesielt opptatte av .

Overforbruk og forringelse av naturressurser ødelegger for en bærekraftig utvikling. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.


Søppelhavet er et samarbeid mellom keramiker Katrine Bragdø, FN-sambandet og Agder Naturmuseum og botaniske hage. Vi takker for samarbeidet med den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Tanken med de keramiske flisene som elevene lager er at de blir «hud» på HVALEN, en blåhvalform i naturlig størrelse, som blir en vakker skulptur i den botaniske hagen.

På dette nettstedet kan du følge arbeidet med HVALEN og du kan lære mer om hvordan havet på ulike måter trues, men også om hvilke fantastisk muligheter som finnes.

 
Planen er at flisene elevene har laget skal bli del av en stor skulptur som enkelt, men spektakulært og engasjerende, forteller om truslene mot havet.  Målet er å bygge en stor hvalhale som «stuper gjennom» plenen i den botaniske hagen.

Med HVALEN ønsker vi å formidle kunnskaper om havet og bidra til holdninger som hjelper oss å ta bedre vare på dette unike økosystemet.

 

Abonner på nyhetsbrev: