[[suggestion]]
Erna Solberg på FNs arbeidslivskonferanse: Norge trapper opp kampen mot moderne slaveri

Av: Jonas Iversen, rådgiver

-Moderne slaveri er en av de største truslene mot globale menneskerettigheter, sa Solberg da hun talte til ILO-konferansen 10. juni.

Statsministeren minnet forsamlingen på at rundt 40 millioner mennesker lever i dag i slaveri, og at moderne slaveri finnes i alle land og i alle samfunnslag. Hun sa at vi er alle involvert – gjennom klærne vi kjøper, mobiltelefonene vi bruker og fisken vi spiser – og vi har alle et ansvar for å bekjempe slaveri uansett hvor det oppstår.

Her finner du hele talen til Erna Solberg fra ILO-konferansen

ILO-konferansen er den årlige generalforsamlingen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), som fyller hundre år i år. Konferansen er 10.-21. juni. Den består av over 6000 delegater fra 189 medlemsland, som representerer enten landenes myndigheter, arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjoner. I år er det i tillegg mange statsledere som taler, og Erna Solberg har selskap av tyske Angela Merkel og franske Emmanuel Macron.

Norge vil slutte seg til Allianse 8.7

Solberg berømmet ILO som en pioner og en viktig normativ aktør i kampen mot moderne slaveri. Ifølge Solberg, skal Norge nå trappe opp sitt arbeid for å bekjempe moderne slaveri, og vil styrke samarbeidet med andre aktører på dettet feltet. Hun avslørte at regjeringen ønsker å slutte seg til Allianse 8.7, der Norge vil stå sammen med andre aktører i kampen mot moderne slaveri.

Allianse 8.7 er en sammenslutning av ulike aktører internasjonalt, både stater og organisasjoner, som ønsker å samarbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål 8.7. Dette er et delmål i FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid, som handler om «å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel, og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.»

Allianse 8.7 støttes av over 20 forskjellige land, blant annet Argentina, Australia, Nepal, Malawi, Tyskland og USA. Alliansen består også av flere FN-organisasjoner og en rekke andre organisasjoner, slik som Redd Barna og Walk Free Foundation.

Les mer om Allianse 8.7 her

Likestilling er nøkkelen for å oppnå økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle

Erna Solberg sa at fremskritt innen likestilling er tett knyttet til ILOs arbeid og arbeidet med å oppnå bærekraftsmål 8, som handler om økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle. Hun fortalte at i Norge har offentlige investeringer i infrastruktur, sosiale ordninger og offentlige helsetjenester spilt en nøkkelrolle for likestilling på arbeidsmarkedet. Solberg påpekte at selv om de nordiske landene er ledende på likestilling, er det fortsatt lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og det gapet må tettes.

-Visste dere at den første kvinnelige delegaten til ILO var norsk, sa Erna Solberg til ILO-konferansen, før hun fortalte om Betzy Kjelsberg. Solberg ga deretter sin støtte til at ILO hadde valgt vold og trakassering i arbeidslivet som ett av fokusområdene på årets konferanse. Hun hevdet at en ny ILO-konvensjon på dette temaet ville bidra til å skape det globale rammeverket som trengs for å bekjempe dette alvorlige problemet. 

Vold og trakassering i arbeidslivet skal diskuteres i den faste standardsetting komiteen (Standard Setting Committee). Dette temaet var i fokus også på fjorårets ILO-konferanse. Planen er at diskusjonen skal munne ut i en ny konvensjon om dette temaet på årets konferanse. Det blir derfor spennende å se om partene blir enige, og hva de beslutter at skal være innholdet i en slik konvensjon.

Du kan følge årets ILO-konferanse direkte her

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: