[[suggestion]]
FN advarer: Nye regler om familiegjenforening kan bryte menneskerettighetene

Regjeringens forslag til nye regler om familiegjenforening hindrer integrering og kan bryte med Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, advarer UNHCR.

UNHCR kommer med en tydelig anbefaling om at norske myndigheter nå må avstå fra ytterligere innstramninger rundt familiegjenforeninger.

I januar sendte regjeringen endringer i utlendingsforskriften ut på høring. Regjeringen foreslår her å innføre en frist på tre måneder for å søke om familiegjenforening etter innvilget asyl, for å slippe krav om inntekt. Samtidig økes gebyret for å søke.

Fristen for å sende inn svar til Regjeringen var 13. februar 2017. UNHCRs høringssvar til regjeringen er tilgjengelig på lenke nederst på denne sida.

UNHCR mener hensynet til barn og familie må gå foran

– FNs høykommissær for flyktninger fraråder regjeringen å gå inn for et lovverk som ytterligere strammer inn mulighetene for familiegjenforening, uttaler Caroline Bach, UNHCRs talsperson for de nordiske landene.

– Regjeringens forslag bidrar til at sårbare flyktningfamilier må fortsette å leve i uvisshet, fraskilt fra hverandre over lang tid. Dette står i veien for en vellykket integrering i deres nye lokalsamfunn. Å være forent med sin nærmeste familie er en viktig og grunnleggende menneskerettighet, uttaler Bach.

I sitt høringssvar påpeker UNHCR at regjeringen står i fare for å bryte FNs barnekonvensjonens artikkel 9, 10 og 16 – som er der konvensjonen presiserer barns rett til familie. Barnekonvensjon er ratifisert av norske myndigheter, og er dermed norsk lov.

UNHCR påpeker at regjeringen også kan komme til å bryte Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 som presiserer retten til et familieliv.

 

Abonner på nyhetsbrev: