[[suggestion]]
FN-eksperter: Alle parter i Jemen-konflikten kan være skyldig i krigsforbrytelser

I en rapport fra FNs ekspertgruppe for Jemen konkluderes det med at enkelte i regjeringen og koalisjonen – inkludert Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater – har begått handlinger som defineres som krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Rapporten ble publisert 28. august 2018, og lansert på en pressekonferanse i Genève samme dag.

Ekspertgruppens rapport dekker perioden fra september 2014 til juni 2018. Den analyserer mønstre av mulige brudd på internasjonal menneskerettighetslov, internasjonal humanitær rett og internasjonal strafferettslov, begått av partene i konflikten i Jemen.

Ekspertgruppen for Jemen er nedsatt av FNs menneskerettighetsråd.

Ressurser

 

Spørsmål? Ta kontakt:

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver +47 470 86 787

Abonner på nyhetsbrev: