[[suggestion]]
FN oppretter spesialutsending mot ungdomsledighet

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har utnevnt Østerrikes tidligere forbundskansler Werner Faymann til FNs nye spesialutsending i spørsmål om ungdomsledighet.

Det er mer enn 70 millioner unge arbeidsledige på verdensbasis i dag. To av fem ungdommer er arbeidsledig eller tjener så lite at de er fanget i fattigdom.

Målet til den nye spesialutsendingen er å få ungdom over fra ledighet og inn i anstendig arbeid. Faymann vil samarbeide med i arbeidet for at anstendig arbeid for alle skal stå sentralt i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon kunngjorde ved utnevnelsen av Faymann at økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene.

Også i enkelte europeiske land, som Spania, Kroatia og Hellas, er arbeidsledigheten blant unge hele 50 prosent eller høyere.

Bærekraftig utvikling er viktigst for de unge

Deltagelse fra unge er helt nødvendig for å nå bærekraftsmålene, men verden over finnes få muligheter for ungdom til å påvirke politiske, økonomiske og sosiale forhold i sitt nærmiljø.

Temaet for den internasjonale ungdomsdagen 2016 er nettopp FNs bærekraftsmål, 17 mål som skal føre til at vi fjerner ekstrem fattigdom og oppnår bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål skal være oppnådd innen 2030. Det betyr at dagens unge i høyeste grad vil bli påvirket av hvordan verden prioriterer for å få dette til. Den internasjonale ungdomsdagen fokuserer på at unge må ha en ledende rolle i å sikre at verden oppnår målene, særlig gjennom bærekraftig forbruk og produksjon.

Abonner på nyhetsbrev: