[[suggestion]]
FN-rapport: Fremtidens arbeidsliv krever et samfunn som sikrer læring livet ut

Tilgang til utdanning for å sikre tilgang til arbeidslivet står sentralt i den nye ILO-rapporten som ble publisert i dag.

Livslang læring for anstendig arbeid

Rapporten åpner med å foreslå at fremtidens arbeidsliv må sette mennesker i sentrum. Det handler om å investere mer i utdanning, likestilling, sosial beskyttelse og andre arbeidsrettigheter. Rapporten knytter samtidig investeringer for fremtidens arbeidsliv til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål, der mål 8 handler om sikre anstendig arbeid for alle.

– En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet. Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre et godt fremtidig arbeidsliv, redusere fattigdom og sørge for en positiv utvikling i fattige land, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Verdenskommisjonen hevder at fremtidens arbeidsliv vil kreve at samfunnet sikrer muligheten for læring livet ut. Det handler her om både formel og uformell læring. Myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere, sammen med utdanningsinstitusjoner, har et felles ansvar for å sikre gode muligheter for livslang læring, ifølge kommisjonens sluttrapport.

Rapporten finner du her: «Work for a Brighter Future»

Kristin Skogen Lund og Verdenskommisjonen

I august 2017 annonserte FNs arbeidsorganisasjon ILO etableringen av Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv. Den tidligere NHO-direktøren Kristin Skogen Lund har vært blant medlemmene. Skogen Lund uttalte at erfaringer fra Norge der arbeidslivet er preget av et høyt kompetansenivå, bruk av ny teknologi, og tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet, vil være relevante for Verdenskommisjonens arbeid.

Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv har bestått av 28 medlemmer; næringslivstopper, akademikere, FN-ledere og arbeidsministere fra mange land.

Les også:

Spørsmål om ILO og internasjonalt arbeidsliv?

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: