[[suggestion]]
FN-sambandet foreslått avviklet

Konsekvensene vil bli store både for folkeopplysningsarbeidet om FN, og for skoleverkets muligheter til å gi aktuell og relevant undervisning om FN og internasjonale spørsmål.

- Vi tror dette må være en arbeidsulykke. Regjeringen har vært under hardt press for å finne inndekning av kostnader knyttet til det store antallet flykninger som kommer, og tidspresset har vært markant. Vi kan ikke skjønne annet enn at et kutt som fører til nedleggelse av en organisasjon som FN-sambandet må være et arbeidsuhell, sier generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm.

Rekordhøy etterspørsel etter FN-sambandets tilbud

FN-sambandet møter i år over 80.000 elever over hele landet, og har over 2 millioner besøk på sine nettsteder. Siden UD var med å opprette FN-sambandet i 1946 har organisasjonen utviklet seg til å bli en solid og etterspurt samarbeidspartner for skoleverket, og en viktig folkeopplysningsorganisasjon med engasjerende og debattskapende virksomhet. FN-sambandet har seks distriktskontorer som dekker hele landet.

Etterspørselen etter FN-sambandets nettjenester og undervisningstilbud har aldri vært større.

Skolen og elvene vil tape

Internasjonale spørsmål er et viktigere og mer aktuelle i skolen enn på lenge. Verden rykker stadig nærmere, klimakrisen, flyktningsituasjonen, menneskerettighetsbrudd, krig og konflikt, setter sitt preg på mediene og hverdagen her hjemme. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge forstår sammenhengene, og årsakene til situasjonen i verden. FN-sambandet bidrar til at elevene har tilgjengelig kunnskap og får muligheter til å engasjere seg.

- Bortfallet av våre skoletilbud og nettsteder vil ramme elever, lærere og andre som søker kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi er alene i Norge om å gi et slikt tilbud spesielt tilrettelagt for barn og unge, sier Solholm

FN en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk

FN har vært en hjørnestein i Norsk utenrikspolitikk siden starten i 1945. Alle regjeringer har siden da støttet opp om FNs arbeid og ideen om multilateralt samarbeid for fred og menneskerettigheter. Da er det urovekkende at en organisasjon som bidrar med kunnskap, legger til rette for debatt og engasjement rundt disse temaene kan bli avviklet med et pennestrøk. I et jubileumsår for FN, og med et vedtak om nye bærekraftsmål, som forplikter oss nasjonalt, blir det et paradoks at vi legges ned.

- Vi håper i det lengste at vi kan fortsette, men vi er avhengige av at politikerne snur og fortsatt ønsker å prioritere formidling av kunnskap om FN og FNs arbeid til barn og unge, sier Solholm.

For mer informasjon, kontakt:

Rune Arctander

Assisterende generalsekretær

FN-sambandet

Tlf: 93 20 50 20

E-post: rune.arctander@fn.no

 

Abonner på nyhetsbrev: