[[suggestion]]
FN vedtar forbud mot atomvåpen

Det var i desember 2016 at FNs generalforsamling vedtok å sette i gang forhandlinger om et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Forhandlingene skulle finne sted i New York i mars, juni og juli, og rundt 150 land har deltatt.

FNs generalforsamling vedtok forbudet i dag fredag 7. juli: 122 land stemte for. 1 land stemte i mot, 1 land avholdende. 69 land stemte ikke.

Forbudstraktaten åpnes for undertegning 20. september i år.

Norge stemte i desember imot dette forbudet mot atomvåpen. Norge var også ett av omlag 40 land som heller ikke deltok i forhandlingene. Sverige stemte i dag for forbudet, som eneste nordiske land. Danmark, Finland og Island stemte heller ikke.

Norge er lojale mot NATO

«Vi må være realistiske», sa Nikki Haley, USAs ambassadør til FN når samtalene om forbudet startet opp i mars. «Er det noen som tror at Nord-Korea vil forby atomvåpen?»

Norge og Børge Brendes standpunkt er på linje med Haley, og Brende har uttalt at NATOs atomvåpen er stabiliserende. Brende uttalte ifølge Aftenposten 20. april at «støtte til atomvåpenforbud er populisme».

Les mer

Abonner på nyhetsbrev: