[[suggestion]]
FNs arbeidskonferanse: Å gi folk jobb forebygger konflikt og skaper fred

Formuleringer skal finslipes, kommaer flyttes, 187 land sitter sammen rundt ett og samme bord og jobber med ord og uttrykk. Dette er også en del av FNs fredsarbeid.

FNs arbeidskonferanse åpnet i Genève i Sveits mandag 5. juni og varer i to uker. FNs arbeidskonferanse er også kjent som ILO-konferansen og samler de tre partene i arbeidslivet til en årlig internasjonal konferanse. Flere tusen delegater deltar. ILO er FNs arbeidsorganisasjon.

- Å prioritere sysselsetting og anstendig arbeid er helt avgjørende for å lykkes med fredsarbeid. Det er også vesentlig at rekommandasjonen tar opp betydningen av utdanning i forbindelse med kriseforebygging og krisehåndtering, sier Liz Helgesen til FN-sambandet. Hun er Unio-representanten i komiteen.

Rekommandasjon er ILO-språk for anbefaling, en vedtatt retningslinje for medlemslandenes arbeidslivspolitikk.

Ulike komiteer har ansvar for å utvikle nye retningslinjer for medlemslandene: Arbeidsmigrasjon, rettigheter for arbeid, og arbeid som del av fredsarbeid. Dette er bare noen av komiteene som jobber sammen ved årets ILO-konferanse.

Å jobbe for å skape arbeidsplasser er også fredsarbeid

Hvordan skal vi bruke arbeid for å forhindre konflikt? Og hvilke tiltak for jobbskaping forebygger krig etter en konflikt? FNs arbeidsorganisasjon har de siste årene prioritert arbeidet med en rekommandasjon, en anbefaling, til sine medlemsland. I Genève denne uka sitter flere hundre delegater sammen for å komme fram til felles internasjonale retningslinjer for anstendig arbeid for fredsbygging.

Norske Lena Hasle er ordstyrer for hele forsamlingen. Det er hun som styrer arbeidet og skal sørge for at alle medlemslandene blir hørt, formelle retningslinjer skal følges, og at alle innspill blir tatt hånd om på en skikkelig måte. Det legges merke til at Norge har en ledende rolle i dette arbeidet.

Komiteen for fredsarbeid videreutvikler retningslinjer som først ble vedtatt under andre verdenskrig, en rekommendasjon fra 1944:

- Dette er i utgangspunktet en god rekommendasjon, men den har delvis gått ut på dato. De globale utfordringene har endret seg radikalt siden 1944 og verdenssamfunnet har behov for reviderte og effektive virkemidler i møte med disse utfordringene, sier Unios Helgesen til FN-sambandet.

Flere norske fagforeninger er aktive i salen, også LO er representert ved Kathrine Fauske. Norske myndigheter er representert ved ambassadens Charlotte Gede Vidnes. ILOs trepartssamarbeid benyttes i alle komiteene.

Jobbskaping for flyktninger er kontroversielt

Hvilke rettigheter gir vi til mennesker på flukt. Flyktninger er en spesielt utsatt gruppe. Over 65 millioner mennesker er på flukt. Over 24 millioner av disse flyktet over en landegrense, mens ca 40 millioner er på flukt i sitt eget land.

Landene som tar imot flest flyktninger er Jordan, Tyrkia, Pakistan, Libanon, Sør-Afrika, Iran, Etiopia og Tyskland.

LENKE: Les mer om verdens flyktninger på FN-sambandets temasider

Skal flyktninger i land som Jordan, Libanon og Pakistan få spesielle rettigheter til arbeid? Eller vil dette føre til at den store andelen flyktninger som bor i disse landene får spesielle rettigheter på arbeidsmarkedet?

Flyktninger er en utsatt og marginalisert gruppe. Derfor er også arbeid grunnleggende for at mennesker på flukt skal overleve, tjene egne penger, og ikke minst få brukt sitt potensiale som medborgere, uansett hvor de bor.

Disse problemstillingene gjør at mange land har sterke meninger om hvordan flyktninger skal sikres tilgang til arbeidsmarkedet uten at dette forskjellsbehandler andre marginaliserte og utsatte samfunnsgrupper.

Alle land vurderes og kritiseres

Mange temaer tas opp. Konvensjoner og anbefalinger skal følges opp. Og alle ILOs medlemsland blir vurdert og gått etter i sømmene om de faktisk følger opp regelverket i det internasjonale arbeidslivet.

Hvert år blir et titalls land vurdert for spesielt alvorlige brudd på internasjonale konvensjoner. Fem land blir satt på en liste over land som må forsvare seg i plenum foran alle 187 medlemslandene.

I år var det Polen, Ukraina, El Salvador, Ecuador og Malaysia som var på denne «svartelisten» over fem land med spesielt alvorlige brudd på internasjonalt regelverk.

LENKE:

 

Abonner på nyhetsbrev: