[[suggestion]]
FNs bærekraftsmål er inne i statsbudsjettet

- Regjeringen signaliserer gjennom statsbudsjettet at de vil følge opp Norges forpliktelser til bærekraftsmålene. Dette er FN-sambandet glade for, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander.

FNs bærekraftsmål er tatt inn som et eget kapittel i statsbudsjettet for 2017 og er behandlet i proposisjonene fra alle ansvarlige departement.

- Skal vi nå bærekraftsmålene krever det en helhetlig tilnærming. FN-sambandet ønsker en stortingsmelding som kan si noe om Norges langsiktige ambisjoner, bidra til en tverrpolitisk innsats for bærekraftsmålene, og som kan gi oss muligheter til å måle progresjon i tiden fram mot 2030, sier Arctander.

- Når arbeidet med å ferdigstille indikatorer er sluttført ønsker vi at disse skal rapporteres over statsbudsjettet, sier Arctander

 

Støtten til FN-informasjon opprettholdes

Regjeringen viderefører støtten til FN-informasjon i Norge, med skoleverket som prioritert gruppe.

- Med fortsatt støtte kan FN-sambandet fortsette vårt arbeid med aktuell og relevant undervisning om FN og internasjonale spørsmål i norsk skole, sier Rune Arctander.

 

Regjeringen tilbakefører ikke kjernebidrag til FN-organisasjoner

I 2016 kuttet Norge 400 millioner kroner i støtten til FN-organisasjonene. Disse kuttene har ikke blitt reversert i budsjettforslaget for 2017.

- FN-sambandet er skuffet over at fjorårets kutt i kjernebidrag til FN-organisasjoner ikke reverseres i årets budsjett, sier Arctander. 

- Norge har tradisjonelt gitt store kjernebidrag fremfor øremerkede prosjektmidler. FN-organisasjonene ønsker kjernebidrag fordi det gir bedre resultater, sier Arctander.

Abonner på nyhetsbrev: