[[suggestion]]
FNs utdanningsmål er 50 år på etterskudd

Det er FN-rapporten Global Education Monitoring Report (GEM) som slår fast at vi ligger 50 år på etterskudd for å nå .

GEM-rapporten utgis av UNESCO hvert år, og skal gi en status på hvordan vi ligger an for å nå Bærekraftsmålene. Rapporten gir en årlig status for global utdanning.

Utdanning er grunnleggende for å nå alle FNs bærekraftsmål, og rapporten viser hvor viktig det er at verdenssamfunnet satser på utdanning.

Les hele rapporten her

Videregående opplæring for alle vil føre til færre fattige, nedgang i barnedødelighet og færre katastroferelaterte dødsfall. Utdanning gir verdens befolkning mulighet til å utvikle ferdighetene, kunnskapen og de tekniske løsningene vi trenger for å forandre måten vi utnytter jorda på.

Tusenårsmålene hadde som mål å få barn og unge på skolen, men bærekraftsmålene beskriver også kvaliteten på den utdanningen elevene skal få.

Rapporten fra UNESCO peker på at vi må se kritisk på utdanningssystemene slik at vi ikke ender opp med utdanning som kun sikrer økonomisk utvikling, men en utdanning som også skaper en bærekraftig utvikling.

Abonner på nyhetsbrev: