[[suggestion]]
Fem saker Antonio Guterres vil at FN skal prioritere i 2019

Forrige onsdag holdt FNs generalsekretær en tale til Generalforsamlingen, hvor han la fram sine prioriteringer for FN i 2019.

Lenke: Her kan du lese hele talen

– En ideologisk kamp utspiller seg. Aller mest bekymringsverdig er at vi hører ekko fra en svunnen tid, samtidig som destruktive holdninger er i ferd med å bli en del av hverdagen. La oss ikke glemme det vi lærte etter 1930-tallet. Vi skal aldri gi rom til hatefulle ytringer, intoleranse eller fremmedfrykt. Uansett når, uansett hvor, vil vi kjempe mot dette, sa FN-sjefen til FNs generalforsamling.

Guterres identifiserte tre nøkkelutfordringer: klimaendringer, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon.

– Vi må gjøre mer og gå dypere til verks. For at verdiene vi forsvarer virkelig skal bevares, må vi forstå folks engstelse, frykt og bekymringer, sa han.

Dette er de fem sakene Guterres ønsker å prioritere i 2019:

1. Mer diplomati

Diplomati er et av de viktigste virkemidlene for å skape varig fred. Guterres understreket at hele samfunn må inkluderes, og at kvinner har en sentral rolle i fredsprosesser.

Et forent og støttende sikkerhetsråd er essensielt for å løse fastlåste konflikter i Jemen, Libya, Syria og Afghanistan:

– Vi må bevise vår verdi gjennom handling, sa Antonio Guterres i sin tale.

2. Høyere ambisjoner for å stoppe klimaendringer

Høstens klimatoppmøte i Polen (COP24) var et skritt mot en konsensus om hvordan Paris-avtalen kan implementeres. Generalsekretæren kalte klimaendringer «den største utfordringen i dagens og morgendagens verden». I 2020 skal framgangen etter Paris-avtalen måles, nye mål skal settes, og Guterres oppfordret medlemslandene til å presentere nye løsninger på klimatoppmøtet i september.

3. Gjøre mer for bærekraftig utvikling

I september avholder Guterres også et toppmøte om hvordan FNs bærekraftmål kan nås: Handling må akselereres.

Guterres understreket at selv om verdensøkonomien blir grønnere, må endringene i arbeidsmarkedet motvirkes med sosiale sikkerhetsnett for at ingen skal henge etter:

– Vi må aldri glemme kullgruvearbeideren, produksjonsarbeideren og andre mennesker, fattige eller kneblet av krise, som er redd for å bli etterlatt.

4. Utfordringer ved digital teknologi

– Vi må adressere de grunnleggende årsakene som fører til at folk føler seg etterlatt i en verden der ting endrer seg hurtig, sa Guterres.

Han har satt ned et panel for digitalt samarbeid, hvis mandat er å definere hvordan FN vil støtte nye teknologier, som blokkjede- og bioteknologi, AI og robotikk, for å nå FNs bærekraftsmål, samtidig som verdiene i FN-pakten ivaretas.

Nikolai Astrup, utviklingsminister og påtroppende digitaliseringsminister, er med i panelet som kommer med en rapport i 2019.

5. Vokte og støtte opp om FNs verdier

Ny teknologi endrer ikke bare arbeidsmarkedet – sikkerhet, rettferdighet og menneskerettigheter må opprettholdes i en verden i forandring. Generalsekretæren trakk frem kjerneverdier i FN-pakten: fred, rettferdighet, menneskeverd, toleranse og solidaritet – og viste til at «FNs verdier er under angrep fra flere steder i verden»:

– La oss vise alle mennesker at vi bryr oss.

Stikkord

  • Antonio Guterres
  • bærekraftsmålene
  • diplomati
  • FN 2019
  • FNs bærekraftsmål
  • FNs generalsekretær
  • fred
  • Guterres
  • klimaendringer
  • sikkerhet

Abonner på nyhetsbrev: