[[suggestion]]
Flertallet av barn som flykter til Europa vil bare komme seg bort, viser ny UNICEF-rapport

En ny studie viser at 75 prosent av barn som reiser fra hjemlandet sitt bestemte seg for å reise alene. Barna hadde heller ikke intensjoner om å nå Europa da de begynte reisen, fortalte talsperson for FNs barnefond (UNICEF), Sarah Crowe, til journalister i Genève. UNICEF-rapporten ble offentligjort 25. juli.

Lenke: UNICEFs rapport om barna som ankommer Italia og Hellas (PDF)

«Det som var slående med de nye funnene var at det var mange flere push-faktorer, som pusher barn bort fra hjemmene sine – som konflikt og vold – enn det er pull-faktorer, som lokker barn til Europa. Dette går imot det nåværende narrativet,» sa Crowe.

Hun påpekte at av barna som ankom Libya, forlot 63 prosent av unge landet på grunn av generell vold og traumer de undergikk eller var vitne til, noe som gjorde dem mer villige til å ta den livsfarlige reisen over havet.

«Som en ung gambisk gutt fortalte, ‘om du har en løve bak ryggen og havet foran deg, så tar du havet’,» fortalte Crowe.

I løpet av de første 6 månedene i år, ankom 12 239 barn til Italia, og 93 prosent av disse var enslige. Flertallet var tenåringsgutter, ifølge tall fra UNICEF. Av de som ankom Hellas var flertallet av barna sendt ut på reisen av foreldrene sine, eller så reiste de sammen med foreldrene sine.

Det landet de fleste ønsker seg til var fram til juni 2016 i stor grad Tyskland. Men migranter søker nå i større grad til Frankrike, Sverige, Italia, Norge, Østerrike og Danmark. Hellas er et ønsket transittland.

Den nye UNICEF-studien er viktig for politikere og myndigheter, slik at de bedre kan forstå hvorfor så mange enslige barn legger ut på denne reisen, og dermed bedre kan hjelpe dem når barna ankommer Europa.

(Denne artikkelen ble opprinnelige publisert hos UNRIC, 26. juli.)

Abonner på nyhetsbrev: