[[suggestion]]
For første gang er det full likestilling i FNs øverste ledergruppe

Tirsdag 16. januar annonserte FNs seniorrådgiver for likestilling Nahla Valji på Twitter at halvparten av de 44 medlemmene i FNs ledergruppe nå er kvinner. Endelig er det full likestilling også i FNs ledergruppe.

Ledergruppen utgjør FNs styre og består av direktørene i FN-organisasjoner som UNICEF og Verdens matvareprogram (WFP), i tillegg FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi og lederen for FNs fredsbevarende styrker, Jean-Pierre Lacroix, for å nevne noen.

Også norske Grete Faremo (leder UNOPS) og Erik Solheim (leder UNEP) sitter i denne ledergruppen.

Det er FNs generalsekretær Antonio Guterres som er ledergruppens øverste sjef. Ledergruppen møtes jevnlig for å diskutere saker på tvers av FN-systemet.

I 2015 bestod ledergruppen av 26 menn og 16 kvinner. Nå for første gang i FNs 72 år lange historie er det et likestilt antall kvinner og menn i FNs øverste ledelse

Denne milepælen viser generalsekretærens ambisjoner om likestilling. Men fortsatt har FN-systemet en lang vei å gå.

FN har hatt ni generalsekretærer. Alle har vært menn. Når Antonio Guterres tok over som FNs toppsjef for ett år siden var det kontroversielt at en kvinne ikke fikk jobben, selv om mange kvalifiserte kvinner stilte til valg.

Guterres tok over sjefsstolen med et mål om jobbe for en mer likestilt ledelse av organisasjonen. Noe av det første han gjorde var å sette sammen et team av rådgivere, alle kvinner, inkludert visegeneralsekretær Amina Mohammed.

En strategi for full likestilling

I september 2017 kom Guterres med strategirapporten System Wide Strategy on Gender Parity, en strategi for hele FN-systemet for å oppnå full likestilling innen 10 år.

Rapporten identifiserte noen store ulikheter: Ved utgangen av 2015 var over 70 prosent av visegeneralsekretærene, spesialutsendingene og andre toppledere menn. Rapporten viste også at kvinner bare utgjorde 25 prosent av ledere og assisterende leder for fredsbevarende operasjoner. Og dette var faktisk en kraftig vekst siste ti år, for før den tid var bare to prosent av ledere i fredsbevarende operasjoner kvinner!

Rapporten ga også klare bevis for at andelen kvinner synker jo høyere opp på senior- og ledernivå du kommer.

Allerede for 18 år siden vedtok FN full likestilling. Men den politiske viljen for å nå dette målet har ikke vært til stede. Andre prioriteringer har alltid kommet i veien. Det faktum at FNs ledergruppe allerede etter ett år har nådd full likestilling viser at Guterres støtte til vedtaket er mer enn retorisk. Den politiske viljen ser ut til å være til stede.

Ressurser

Denne artikkelen ble først publisert hos UN Dispatch, 17. januar 2018. 

 

Stikkord

  • Antonio Guterres
  • likestilling

Abonner på nyhetsbrev: