[[suggestion]]
Giverkonferanse for Jemen dobler den internasjonale støtten til det krigsherjede landet

Konflikten i Jemen har ført over 22 millioner mennesker, nesten 80 prosent av befolkningen, ut i en humanitær krise. Mer enn 5 000 barn har blitt drept eller såret som et resultat av konflikten. Nesten to millioner barn går ikke på skole. Jemens statsapparat har kollapset, offentlige ansatte får ikke lønn og mer enn halvparten av befolkningen har ikke tilgang til helsehjelp.

Norge annonserte denne uka et bidrag på 170 millioner kroner på konferansen. I tillegg bidrar Norge gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF) med over 40 millioner. Tidligere i år utløste FN sitt største bidrag noensinne fra det globale nødhjelpsfondet til krisen i Jemen, hvorav over 40 millioner kroner fra Norge.

– Norge var en av de største bidragsyterne til nødlidende i Jemen i 2017, og jeg er glad for at vi vil opprettholde et høyt nivå på bistanden i 2018, sier utenriksminister Eriksen Søreide i en pressemelding.

Norge støtter også Jemen gjennom Verdensbanken og gjennom ikke-øremerkede midler til humanitære organisasjoner.

Det finnes kun politiske løsninger på krisen i Jemen

– Det er en glede å kunne fastslå at denne giverkonferansen representerer en bemerkelsesverdig suksess når det gjelder å vise internasjonal solidaritet med Jemens folk, sa FNs generalsekretær António Guterres på en pressekonferanse etter konferansen.

– Vi har troen på at vi skal klare å nå et nivå som samsvarer med behovene vi ser i forbindelse med den tragedien menneskene i Jemen opplever, sa Guterres.

Generalsekretæren har etterspurt 2,6 milliarder dollar i humanitær hjelp til det krigsherjede landet. Samtidig etterlyser han en politisk løsning for å få en slutt på det jemenittiske folks lidelse en gang for alle.

– Det er aldri humanitære løsninger på humanitære kriser. Løsningene må være politiske. Også i Jemen er dette nødvendig, så vi slipper å gjenta denne konferansen i fremtiden, sa han.

EU gir 132 millioner dollar

– For å redde livene på bakken, må alle parter i konflikten sørge for trygg, uhindret og kontinuerlig humanitær tilgang til alle de berørte områdene i Jemen, sa bistandskommissær i EU-kommisjonen Christos Stylianides.

Etter tre år med konflikt har 22,2 av de 27 millioner jemenittene behov for nødhjelp. Særlig for barn er situasjonen kritisk, da halvparten av disse er underernært, to millioner får ikke gått på skolen, og mange står i fare for å bli tvunget til å delta i krigen.

Guterres beskrev situasjonen som katastrofal, og sa at selv om FN har greid å holde koleraepidemien i sjakk, og vært med på å avverge en alvorlig sultkatastrofe, er det likevel ikke rom for selvtilfredshet.

Før Genève-konferansen, hadde givere bidratt med en støtte til Jemen på til sammen 303 millioner dollar i 2018. Nesten halvparten av dette var fra USA, som donerte 138 millioner dollar.

– Konflikten har nå pågått i over tre år, og hjelpeorganisasjonene mangler fortsatt tilgang. Fortsatt er det store problemer med å få inn mat, varer og medisinsk utstyr til en sivilbefolkning som er kritisk avhengig av hjelp utenfra. Norge oppfordrer partene til å overholde sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitærrett. Dette inkluderer beskyttelse av sivile og å sikre uhindret humanitær tilgang til sivilbefolkningen. Blokaden som hindrer humanitær tilgang til havnene i Rødehavet bør løftes, sier utenriksminister Søreide.

Kilder: regjeringen.no og unric.org/no

Abonner på nyhetsbrev: