[[suggestion]]
Gratis fagdag om bærekraftig utvikling i lærerutdanningen

Dato: 6. mai 2019

Sted: Helga Engs hus, Universitet i Oslo, Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo

Stortingsmelding 28 har vedtatt tre tverrfaglige temaer i de nye lærerplanene. Fagdagen ser nærmere på hvordan bærekraftig utvikling er tatt inn i fagfornyelsen og implementeringen av denne.

Fagdagen løfter følgende utfordringer:

  • Hvordan samsvarer lærerutdanningen med det som skjer i fagfornyelsen?
  • Hvilke nasjonale og internasjonale eksempler  kan brukes som inspirasjon og modell for valg av strukturmetoder?

Fagdagen passer for fagdidaktikere, pedagoger, studieledere, lærerutdannere, lærerveiledere, administrativt ansatte og skoleledere.

Dagen er gratis. 

Fagdagen har begrenset med plasser.

Påmelding sendes til: fn-sambandet@fn.no 

Påmeldingsfrist: 22. mars 2019

Program

10.00-10.05: Velkommen

Anne Cathrine da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

10.05-10.20: Myndigheter om lærerutdanningen og bærekraftig utvikling

Rebekka Borch, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister, Kunnskapsdepartementet

10.20-10.35: Fagfornyelsen og FNs bærekraftsmål

Mette Bjerkaas, FN-sambandet

10.35-11.00: Hvordan påvirker bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i nye læreplaner lærerutdanningen?

Judith Klein, tverrfaglig gruppe i Udir

11.00 – 11.15: Kaffe/te

11.15-12.00: Tverrfaglige workshoper etter nye læreplaner

Velg mellom parallelle workshops 1a-1d

12.00-12.45: Lønsj med bokkafé og utstilling av materiell

12.45-13.30: Tverrfaglige workshoper etter nye læreplaner

 Velg mellom parallelle workshops 2a-2d

13.30-13.45: Kaffe/te

Internasjonalt perspektiv på integrering av utdanning for bærekraftig utvikling i lærerudanningen

Dr. Frans Lenglet, Independent Researcher; Director, the Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) at Uppsala University

14.15-15.00: Hvordan ta undervisning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen?

Panel:

- Victoria Thoresen, UNESCO chair innenfor utdanning for bærekraftig levesett CCL

- Anne Karin Sæther, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet

- Frans Lenglet, Independent Researcher; former Director, the Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) at Uppsala University

- Nina Goga, GLU 1-7 , samtidstekster for barn, master i barne – og undomslittereatur, Høgskulen på Vestlandet

Samtalen ledes av Eigil Hole Lønning i norsk studentorganisasjon

15:00-15.15: Oppsummering

Tverrfaglige workshoper etter nye læreplaner 

Eksmpler til diskusjonDidaktiske tilnærmingerDidaktiske tilnærmingerBærekraftig ledelse

Workshop 1a)
Struktur i lærerutdanningen etter nye læreplaner:
MGLU

Arrangør: CCL

Workshop 1b)
Økokritisk litteratursirkel rundt bildeboka Verden sa ja (2018) – tverrfaglig møte mellom norsk og naturfag

Arrangør: HVL

Workshop 1c)
Praktiske eksempler for engasjement

Arrangør: FN-sambandet

Workshop 1d)
Struktur i lærerutdanningen etter nye læreplaner: PPU og lektorutdanning

Arrangør: NMBU og ILS

Workshop 2a)
Organisering på skolenivå etter nye læreplaner

Arrangør:

Workshop 2b)
Bærekraftig utvikling i kunst og håndverk etter nye læreplaner

Arrangør: Biljana Culibrk Fredriksen, USN

Workshop 2c)
Utforsk konseptet bærekraftig utvikling, - aktiv læring og tverrfaglighet

Arrangør: CCL

Workshop 2d)
Lesing av nye nasjonale læreplaner

Arrangør: Judith Klein, Udir

 

Abonner på nyhetsbrev: