[[suggestion]]
- Gratulerer til alle som jobber for en atomvåpenfri verden

I juli vedtok et flertall i FNs generalforsamling et forbud mot atomvåpen. 122 land stemte for avtalen.

Organisasjonen The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en sentral pådriver for FNs atomvåpenforbud.

- Fredsprisen til ICAN er en anerkjennelse av det grunnleggende viktige arbeidet for en verden fri for atomvåpen. FN-sambandet håper fredsprisen gir inspirasjon og innflytelse i det videre arbeidet for å forby atomvåpen, sier da Silva.

ICAN ble lansert i 2007 og teller mer enn 270 partnerorganisasjoner i 60 land. Sivilsamfunn verden over stiller seg bak atomvåpenforbudet. Det gjør dessverre ikke noen av de ni atommaktene. Norge stilte seg lojalt bak NATO-alliansen og avsto fra å stemme. Sverige stemte for atomvåpenforbudet.

Norge stemte ikke for atomvåpenforbudet

Avtalen ble åpnet for at land kan skrive under fra 20. september 2017. Den vil tre i kraft 90 dager etter at 50 land har bundet seg juridisk til avtalen gjennom å ratifisere den.

Norge var ett av omlag 40 land som ikke deltok i forhandlingene om avtalen. Sverige stemte for forbudet, som eneste nordiske land. Danmark, Finland og Island stemte heller ikke.

Den norske regjeringens begrunnelse for ikke å skrive under avtalen er at den ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

43 norske organisasjoner er tilsluttet ICAN, og det norske sekretariatet ledes av Anne Marte Skaland.

Ressurer

Presseansvarlig for FN-sambandet:

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Jannicke Rosenberg-Plyhn

Kommunikasjonsrådgiver +47 470 86 787

Abonner på nyhetsbrev: