[[suggestion]]
Hva sier FN om Donald Trumps politikk?

20. januar 2017 ble Donald Trump tatt i ed som USAs president. Nå etter ett år i presidentstolen har Trump skapt mange reaksjoner fra ulike deler av FN-systemet. Her har vi samlet de viktigste:

Innreiseforbudet

I januar 2017 vedtok president Donald Trump et innreiseforbud som nektet bestemte nasjonaliteter å komme til USA. FNs høykommissær for menneskerettigheter kalte forbudet folkerettsstridig fordi forbudet diskriminerer folk ut ifra deres nasjonalitet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs organisasjon for migranter (IOM) reagerte og uttalte 28. januar at:

- Flyktninger må behandles likt, og skal ha like muligheter til beskyttelse og bosetting, uavhengig av religion, nasjonalitet eller hudfarge.

Kilde: UNHCR (28.1.2017), Reuters (30.1.2017)

Kutt til FNs fredsbevarende styrker

Talspersonen til FNs generalsekretær sa at hvis Trumps konkrete forslag om store kutt til FNs fredsbevarende styrker blir en realitet, «vil det bli umulig for FN å fortsette sitt arbeid for fred, utvikling, menneskerettigheter og humanitærhjelp».

Kilde: BBC News (24.5.2017)

Tortur

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein advarte om Donald Trumps uttalelser om tortur truer internasjonal lov, og presiserer at FNs konvensjon mot tortur legger ned et absolutt forbud mot tortur.

Kilde: Reuters (27.6.2017)

Angrep på pressefrihet

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, har kalt Trumps uttalelser om amerikanske medier for et «angrep på pressefriheten» og frykter det kan provosere frem voldelige angrep mot journalister.

Kommentaren fra høykommissæren kom i forbindelse med at Trump hadde stemplet journalister, og nyhetsbyråer som New York Times, Washington Post og CNN, som falske («fake news»).

Kilde: Reuters (30.8.2017)

Jerusalem som Israels hovedstad

FNs generalsekretær, Antonio Guterres, reagerte på USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad ved på å insistere på at Jerusalems status må avgjøres gjennom forhandlinger. Dette er i tråd med en resolusjon som FNs sikkerhetsrådet vedtok i desember 2016, da USAs tidligere president, Barack Obama, stemte avholdende.

Kilde: Reuters (6.12.2017)

128 land i FNs generalforsamling – inkludert Norge – stemte for en resolusjon som fordømmer Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Kun ni land stemte imot, og 35 avholdt fra å stemme.

Kilde: The Independent 22.12.2017

"Shithole countries"

Talspersonen for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Rupert Colville, mente Trumps kommentar om «shithole countries» var rasistisk. Kommentaren fra Trump skal visstnok ha komment i forbindelse med et spørsmål han stilte om hvorfor USA tok imot flyktninger fra «drittland i Afrika» fremfor land som Norge.    

Kilde: CNN (12.1.2018)

Kutt i bistand til palestinske flyktninger

USA vil kutte i bistanden til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Rundt 5,3 millioner palestinere lever i dag som flyktninger. USA har vært den største bidragsyteren til UNRWA siden 1949.

– Det påvirker den regionale sikkerhetssituasjonen på et tidspunkt hvor Midtøsten står overfor stor risiko og flere trusler, spesielt faren for ytterligere radikalisering, advarer UNRWAs leder Pierre Krähenbühl.

Kilde: Bistandsaktuelt (25.1.2018)

Kutt i støtten til FNs arbeid for reproduktiv helse

USA har kuttet 530 millioner kroner i støtte til FNs befolkningsfond (UNFPA). UNFPA mener at de pengene de nå mister kunne ha reddet 2340 kvinner fra barseldød, utført 1250 fistulaoperasjoner og forhindret 970 000 uønskede graviditeter og 295 000 farlige aborter.

Kilde: Bistandsaktuelt (29.01.2018)

Abonner på nyhetsbrev: