[[suggestion]]
Inaktivitet er en helserisiko for milliarder av mennesker

At en person er fysisk inaktiv betyr at han eller hun bruker mindre enn 150 minutter på moderat eller intensiv aktivitet, eller 75 minutter høyintensiv fysisk aktivitet, per uke.

Tyskland er blant de mest stillesittende i Europa, her er 40-50 prosent av befolkningen inaktive, ifølge rapporten. I Storbritannia lå andelen inaktive på 36 prosent. Mangel på fysisk aktivitet er en sentral risikofaktor for å få livsstilssykdommer, med negativ innvirkning på mental helse og livskvalitet.

I Vest-Europa ligger Finland på topp når det gjelder å holde seg i form. Både kvinner og menn er flinke til å holde seg i form med en rekke aktiviteter.  Det samme gjelder for nabolandet Russland.

- I motsetning til andre store globale helserisikoer faller ikke nivået av utilstrekkelig fysisk aktivitet overalt i verden, og over en fjerdedel av alle voksne når ikke de anbefalte nivåene av fysisk aktivitet for god helse, sier studiens hovedforfatter Regina Guthold, fra WHO i Sveits.

Funnene avdekker at det ikke har vært noe forbedring i de globale nivåene av fysisk aktivitet siden 2001, og at rundt én av tre kvinner og én av fire menn ikke er aktive nok til å opprettholde god helse.

Videre er nivået av utilstrekkelig fysisk aktivitet mer enn dobbelt så stort i høyinntektsland sammenliknet med lavinntektsland. Det var en fem prosents økning av inaktivitet i høyinntektsland mellom 2001 og 2016. Om denne trenden fortsetter vil verden ikke nå WHOs mål om 10 prosents relativ reduksjon av utilstrekkelig fysisk aktivitet innen 2025.

Andre konklusjoner fra rapporten viser at:

  • Ved utgangen av 2016 var mer enn en tredjedel av befolkningen i 55 av 168 land ikke tilstrekkelig aktive.
  • Mer enn halvparten av alle voksne i Kuwait, Amerikansk Samoa, Saudi-Arabia og Irak var inaktive.
  • I USA var andelen utilstrekkelig aktive på 40 prosent, i Storbritannia 36 prosent og i Kina 14 prosent.
  • Bare seks prosent av voksne i Uganda og Mosambik var utilstrekkelig aktive. Dette er det laveste nivået av alle landene i undersøkelsen.

 

Abonner på nyhetsbrev: