[[suggestion]]
Klimakonferansen i Bonn skal få fortgang på det globale klimaarbeidet

Målet med klimakonferansen i Bonn er å fart på implementeringen av Parisavtalen. 

Det skal jobbes med å få på plass retningslinjer for hvordan bestemmelsene i avtalen skal implementeres i arbeidet knyttet til blant annet utslippsreduksjon, teknologiutvikling og klimatilpasning. Retningslinjene skal være klare til COP 24, som finner sted i Polen i 2018 

På konferansen møtes også representanter for myndigheter, sivilsamfunn og privat sektor for å diskutere hvordan man på best mulig måte kan legge til rette for bærekraftig og klimavennlig utvikling.

Fra norsk hold deltar Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, i tillegg til representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner og næringslivet. 

Statsministerens kontor: Norges prioriteringer for COP 23 

I år er det Fiji, med støtte fra Tyskland, som er vertskap for konferansen.

Bakgrunn - FNs klimaarbeid 

Under COP 21 i Paris i 2015 ble man enige om en juridisk bindende avtale som har som mål å begrense global oppvarming til godt under 2 grader. Avtalen skal også hjelpe fattige land med å tilpasse seg klimaendringene.

Parisavtalen har blitt ratifisert av 169 land. Disse landene har forpliktet seg til å rapportere om sin sitt arbeid for å innfri avtalen.

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

Les mer: Dette er Parisavtalen

Klimakonvensjonen, eller Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), er en rammeavtale ble som vedtatt under Rio Earth Summit i 1992. Den har som mål å stabilisere utslippene av drivhusgasser, samt å fremme internasjonalt samarbeid mot menneskeskapte klimaendringer.

195 land har skrevet under på Klimakonvensjonen.

Les mer: Klimakonvensjonen 
 

Abonner på nyhetsbrev: